BENEFICIONET

Me anëtarësimin ne ANQAP, çdo anëtar fiton këto që vijojnë:

check      Hyrje në rrjetin e qytetarëve akademik prestigjioz dhe në elitën intelektuale të kohës së re

Check      Pjesëmarrje në ndarrjen solemne të çertifikatave për antarësimin në “Asociacioni Nacional i Qytetarëve Akademik Prestigjioz” 

Check      Mundësi për pjesëmarrje në gara të ndryshme ku një ndër dhuratat për fituesit është mbulimi i harxhimeve për programën WORK AND TRAVEL për studentët që do qëndrojnë dhe punojnë në SHBA, pjesëmarrje në trajnime falas etj.

Check      Mundësi për pjesëmarrje në një trajnim i çertifkuar 

check      Mundësi për ngarkimin apo vendosjen e CV-së personale në profiling e ueb-faqës së asociacionit e cila është e hapur për një numër të madh të punëdhënësve

check      Lirime për organizime të trajnimeve të ardhëshme dhe aktiviteteve për zhvillimin e kreativitetit, inovacioneve, aftësive sipërmarrëse dhe trajnime të aftësive të fushave të ndryshme jetësore