KONTAKT

ASOCIACIONI NACIONAL I QYTETARËVE AKADEMIK PRESTIGJIOZ 

Rr. Nikola Tesla 18, 1/48

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Теl: + 389 71 259 345, + 389 78 739 500

[email protected]

www.napag.mk