ANËTAR I RI

Për anëtarësim i lirë apo i plotë në ANQAP mund të aplikojnë studentët e semestrit studiues të parë, dytë apo të tretë nga të gjithë fakultetet e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kriteret e poshtëpërmendura:

 

     check   Kanë notë mesatare mbi 8.50

     check  Kanë të kompletuar së paku dy semestra të studimit

     check  Do të paraqesin dy rekomandime nga professorët e tyre

 

Për anëtarësim i nderuar në ANQAP mund të aplikojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët nuk duhet t’i përmbushin kriteret e kërkuara për anëtarsim i lirë dhe i plotë, pork anë të aritura personale në lidership, kreativitet dhe në sipërmarrje. Asociacioni me vendimin e sjellur nga organet e veta vendos në lidhje me aplikimet për anëtarësim i nderuar.

 

tabela- za clenstvo vo napag - alb

 

Стани член - BËHU ANËTAR